Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

Acta do pleno do 6 de agosto de 2013

Acta do pleno do 6 de agosto de 2013

1.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR

2.- FESTAS LOCAIS 2014

3- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DOMICILIARIO

4.MOCIÓN P.P. CONDENDANO ATENTADOS TERRORISTAS

4.-ROGOS E PREGUNTAS

DESCARGAS

ENLACES

Venres, 14 de Xuño

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org