Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

Acta do pleno do 1 de outubro de 2013

Acta do pleno do 1 de outubro de 2013

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DISTE CONCELLO NA DATA DO 01 DE OUTUBRO DE 2013

1.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR

 

2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS 1/2013 

 

4.- INFORME DE AVALIACIÓN DE CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS Lei 0 2/2012 2º TRIMESTRE 2013.

 

5.- MOCIÓN PSDG- PSOE REXEITANDO  A PROPOSTA DA NOVA LEI DE PRANTA E DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

6.-  MOCIÓN PSDG- PSOE REXEITAMENTO  SOBRE O PROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

 

7.-ROGOS E PREGUNTAS.-  

DESCARGAS

Venres, 14 de Xuño

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org