Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

Plenos

Acta do pleno do 1 de outubro de 2013

Acta do pleno do 1 de outubro de 2013

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DISTE CONCELLO NA DATA DO 01 DE OUTUBRO DE 2013 1.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR   2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS...
Acta do pleno do 4 de xuño de 2013

Acta do pleno do 4 de xuño de 2013

1.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 2.- APROBACIÓN INICIAL PXOM 3.- MOCIÓNS PSDG-PSOE 4.-ROGOS E...
Acta do pleno do 6 de agosto de 2013

Acta do pleno do 6 de agosto de 2013

1.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 2.- FESTAS LOCAIS 2014 3- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DOMICILIARIO 4.MOCIÓN P.P. CONDENDANO...
Mércores, 17 de Xullo

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org