Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

Parques biosaudables

Os parques biosaudables de Quintela de Leirado defínense como zonas verdes ou recreativas ubicadas en diferentes puntos do concello, concretamente nos núcleos de Xacebáns, Leirado, Quintela, Mociños e Redemuiños. Os parques están compostos por diferentes equipos de ximnasia, que permiten manter a forma física e previr ou tratar diferentes doenzas ou lesións concretas.

Están diseñados para a práctica de exercicio físico de adultos a partir de 40 anos e especialmente recomendada para maiores de 60 xa que lles permite mellorar a mobilidade, aumentar a flexibilidade e tonificar os músculos do corpo.

A continuación imos facer unha descrición dos elementos de cada parque que lle permita aos usuarios utilizalos dun xeito correcto.
Parques biosaudables
Parque biosaudable Leirado
Os equipos que corresponden a esta sección son:

1) CINTURA
Cintura
 • FUNCIÓN:
  Exercita a cintura e axuda a relaxar músculos de cintura e espalda, reforza a axilidade e a flexibilidade da zona lumbar.
 • USO:
  Coller as manillas con ambas mans, manter o equilibrio e xirar de lado a lado sen mover os ombreiros e de xeito acompasado.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 3 series de 2 minutos cada unha con 5 segundos de descanso entre serie e serie.
 • NOTA:
  Non forzar o xiro da cadeira, a medida de amplitude é levar os pés, sen mover os ombreiros de manilla a manilla. Non soltar as manillas ata rematar o exercicio.
2) PATÍNS
Patíns
 • FUNCIÓN:
  Mellorar a mobilidade dos membros inferiores aportando coordinación ao corpo e equilibrio. Incrementar a capacidade cardíaca e pulmonar reforzando a musculatura de pernas e glúteos.
 • USO:
  Agarrar a asa e colocarse sobre os pedais, axustar o seu centro de gravidade e realizar o movemento de camiñar coa espalda dereita movendo os pedais cara adiante e cara atrás sen forzar o movemento.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre series.
 • NOTA:
  Agarrarse a asa con forza para evitar accidentes e non baixarse do aparato ata que os pedais estén en paralelo e parados.
3) SURF
Surf
 • FUNCIÓN:
  Reforzar a musculatura da cintura, mellorar a flexibilidade e a coordinación do corpo. Recomendado para persoas de todas as idades, exercita a columna e as cadeiras.
 • USO:
  Agarrar as asas con ambas mans, colocar os pés sobre os pedais e realizar movementos oscilantes dun lado cara outro, sen realizar grandes amplitudes no balanceo.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndanse 3 series de 30 segundos cun descanso de 5 segundos entre series.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio que require dun estado de forma da cadeira adecuado, se ten problemas de cadeira ou espalda consulte antes co especialista.
4) VOLANTE
Volante
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e mellora a musculación dos ombreiros. Mellora a flexibilidade xeral das articulacións dos ombreiros, monecas cóbados e clavícula.
 • USO:
  Suxeitar cada manilla cunha man e xirar as rodas en sentido das agullas do reloxo. Cambiar de sentido en cada serie.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse tres series de 1 minuto por brazo.
 • NOTA:
  A posición do corpo debe ser equidistante aos volantes. O exercicio debe realizarse lentamente, sen movementos bruscos e de xeito acompasado.
5) ZIG-ZAG
Zig-Zag
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e reforza os membros superiores en especial os ombreiros, mellora a coordinación. Especialmente recomendados na rehabilitación dos ombreiros.
 • USO:
  Tomar a asa do compoñente móbil e desprazar polo panel seguindo os movementos permitidos.
 • REALIZACIÓN:
  En función do estado físico da persoa, aconséllanse 4 series de 8 repeticións.
 • NOTA:
  Trátase dun movemento da articulación do cóbado e do ombreiro completa, polo que a súa realización debe ser pausada, prestando atención ao exercicio , en caso de dor articular deixar de facer o exercicio.
6) BANCO DE PEDAIS
Banco de pedais
 • FUNCIÓN:
  Mellora a mobilidade dos membros inferiores aportando coordinación ó corpo. Incrementa a capacidade cardíaca e pulmonar reforzando a musculatura da perna.
 • USO:
  Colocarse no asento e axustar os pedais, realizar o movemento circular das pernas coa espalda dereita movendo os pedais cara adiante e cara atrás sen forzar o movemento.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre series.
 • NOTA:
  Para evitar accidentes non baixarse do aparato ata que teña os pedais fora dos pés.
Parque biosaudable Xacebáns
Os equipos que corresponden a esta sección son:

1) ZIG-ZAG
Zig-Zag
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e reforza os membros superiores en especial os ombreiros, mellora a coordinación. Especialmente recomendados na rehabilitación dos ombreiros.
 • USO:
  Tomar a asa do compoñente móbil e desprazar polo panel seguindo os movementos permitidos.
 • REALIZACIÓN:
  En función do estado físico da persoa, aconséllanse 4 series de 8 repeticións.
 • NOTA:
  Trátase dun movemento da articulación do cóbado e do ombreiro completa, polo que a súa realización debe ser pausada, prestando atención ao exercicio , en caso de dor articular deixar de facer o exercicio.
2) PATÍNS
Patíns
 • FUNCIÓN:
  Mellorar a mobilidade dos membros inferiores aportando coordinación ao corpo e equilibrio. Incrementar a capacidade cardíaca e pulmonar reforzando a musculatura de pernas e glúteos.
 • USO:
  Agarrar a asa e colocarse sobre os pedais, axustar o seu centro de gravidade e realizar o movemento de camiñar coa espalda dereita movendo os pedais cara adiante e cara atrás sen forzar o movemento.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre series.
 • NOTA:
  Agarrarse a asa con forza para evitar accidentes e non baixarse do aparato ata que os pedais estén en paralelo e parados.
3) BARRAS
Barras
 • FUNCIÓN:
  Desenrola a forza e a flexibilidade dos membros superiores, musculatura de ombreiros e pectorais, mellora a condición muscular da espalda e o abdome.
 • USO:
  Apoiar as mans sobre as barras e realizar flexións.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndase 3 series de 5 repeticións cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio de forza que debe realizarse de forma suave. En caso de dor articular, suspender a realización do mesmo.
4) BANCO DE PEDAIS
Banco de pedais
 • FUNCIÓN:
  Mellora a mobilidade dos membros inferiores aportando coordinación ó corpo. Incrementa a capacidade cardíaca e pulmonar reforzando a musculatura da perna.
 • USO:
  Colocarse no asento e axustar os pedais, realizar o movemento circular das pernas coa espalda dereita movendo os pedais cara adiante e cara atrás sen forzar o movemento.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre series.
 • NOTA:
  Para evitar accidentes non baixarse do aparato ata que teña os pedais fora dos pés.
Parque biosaudable Quintela
Os equipos que corresponden a esta sección son:

1) BANCO DE PEDAIS
Banco de pedais
 • FUNCIÓN:
  Mellora a mobilidade dos membros inferiores aportando coordinación ó corpo. Incrementa a capacidade cardíaca e pulmonar reforzando a musculatura da perna.
 • USO:
  Colocarse no asento e axustar os pedais, realizar o movemento circular das pernas coa espalda dereita movendo os pedais cara adiante e cara atrás sen forzar o movemento.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre series.
 • NOTA:
  Para evitar accidentes non baixarse do aparato ata que teña os pedais fora dos pés.
2) BARRAS
Barras
 • FUNCIÓN:
  Desenrola a forza e a flexibilidade dos membros superiores, musculatura de ombreiros e pectorais, mellora a condición muscular da espalda e o abdome.
 • USO:
  Apoiar as mans sobre as barras e realizar flexións.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndase 3 series de 5 repeticións cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio de forza que debe realizarse de forma suave. En caso de dor articular, suspender a realización do mesmo.
3) VOLANTE
Volante
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e mellora a musculación dos ombreiros. Mellora a flexibilidade xeral das articulacións dos ombreiros, monecas cóbados e clavícula.
 • USO:
  Suxeitar cada manilla cunha man e xirar as rodas en sentido das agullas do reloxo. Cambiar de sentido en cada serie.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse tres series de 1 minuto por brazo.
 • NOTA:
  A posición do corpo debe ser equidistante aos volantes. O exercicio debe realizarse lentamente, sen movementos bruscos e de xeito acompasado.
4) SURF
Surf
 • FUNCIÓN:
  Reforzar a musculatura da cintura, mellorar a flexibilidade e a coordinación do corpo. Recomendado para persoas de todas as idades, exercita a columna e as cadeiras.
 • USO:
  Agarrar as asas con ambas mans, colocar os pés sobre os pedais e realizar movementos oscilantes dun lado cara outro, sen realizar grandes amplitudes no balanceo.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndanse 3 series de 30 segundos cun descanso de 5 segundos entre series.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio que require dun estado de forma da cadeira adecuado, se ten problemas de cadeira ou espalda consulte antes co especialista.
Parque biosaudable Mociños
Os equipos que corresponden a esta sección son:

1) VOLANTE
Volante
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e mellora a musculación dos ombreiros. Mellora a flexibilidade xeral das articulacións dos ombreiros, monecas cóbados e clavícula.
 • USO:
  Suxeitar cada manilla cunha man e xirar as rodas en sentido das agullas do reloxo. Cambiar de sentido en cada serie.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse tres series de 1 minuto por brazo.
 • NOTA:
  A posición do corpo debe ser equidistante aos volantes. O exercicio debe realizarse lentamente, sen movementos bruscos e de xeito acompasado.
2) CINTURA
Cintura
 • FUNCIÓN:
  Exercita a cintura e axuda a relaxar músculos de cintura e espalda, reforza a axilidade e a flexibilidade da zona lumbar.
 • USO:
  Coller as manillas con ambas mans, manter o equilibrio e xirar de lado a lado sen mover os ombreiros e de xeito acompasado.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 3 series de 2 minutos cada unha con 5 segundos de descanso entre serie e serie.
 • NOTA:
  Non forzar o xiro da cadeira, a medida de amplitude é levar os pés, sen mover os ombreiros de manilla a manilla. Non soltar as manillas ata rematar o exercicio.
3) SKI DE FONDO
Ski de fondo
 • FUNCIÓN:
  Reforzo da musculatura abdominal e lumbar, mellora da flexibilidade e da axilidade da columna vertebral e da cadeira así coma a mobilidade das articulacións dos membros superiores e inferiores.
 • USO:
  Subir nos estribos e suxeitarse as manillas, mover as pernas e os brazos coma si se estivera camiñando.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos cada unha cun descanso entre series de 1 minuto.
 • NOTA:
  Ao dispoñer o aparello de partes móbiles, preste moita atención ao subir e baixar do mesmo.
4) COLUMPIO
Columpio
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e reforza a musculatura das pernas e da cintura, en concreto o cuádriceps, os xemelgos, os glúteos e os músculos abdominais inferiores.
 • USO:
  Colocarse no asento coa espalda perfectamente apoiada e flexionar ambas pernas. Situar as mans nos xeonllos e empuxar coas pernas sobre os pedais, ata estirar completamente as pernas.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico de cada persoa. Recoméndase 3 series de 12 repeticións, cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Consiste nun exercicio de forza, en caso de problemas articulares evitar forzar.
5) BARRAS
Barras
 • FUNCIÓN:
  Desenrola a forza e a flexibilidade dos membros superiores, musculatura de ombreiros e pectorais, mellora a condición muscular da espalda e o abdome.
 • USO:
  Apoiar as mans sobre as barras e realizar flexións.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndase 3 series de 5 repeticións cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio de forza que debe realizarse de forma suave. En caso de dor articular, suspender a realización do mesmo.
Parque biosaudable Redemuiños
Os equipos que corresponden a esta sección son:

1) VOLANTE
Volante
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e mellora a musculación dos ombreiros. Mellora a flexibilidade xeral das articulacións dos ombreiros, monecas cóbados e clavícula.
 • USO:
  Suxeitar cada manilla cunha man e xirar as rodas en sentido das agullas do reloxo. Cambiar de sentido en cada serie.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse tres series de 1 minuto por brazo.
 • NOTA:
  A posición do corpo debe ser equidistante aos volantes. O exercicio debe realizarse lentamente, sen movementos bruscos e de xeito acompasado.
2) CINTURA
Cintura
 • FUNCIÓN:
  Exercita a cintura e axuda a relaxar músculos de cintura e espalda, reforza a axilidade e a flexibilidade da zona lumbar.
 • USO:
  Coller as manillas con ambas mans, manter o equilibrio e xirar de lado a lado sen mover os ombreiros e de xeito acompasado.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 3 series de 2 minutos cada unha con 5 segundos de descanso entre serie e serie.
 • NOTA:
  Non forzar o xiro da cadeira, a medida de amplitude é levar os pés, sen mover os ombreiros de manilla a manilla. Non soltar as manillas ata rematar o exercicio.
3) SKI DE FONDO
Ski de fondo
 • FUNCIÓN:
  Reforzo da musculatura abdominal e lumbar, mellora da flexibilidade e da axilidade da columna vertebral e da cadeira así coma a mobilidade das articulacións dos membros superiores e inferiores.
 • USO:
  Subir nos estribos e suxeitarse as manillas, mover as pernas e os brazos coma si se estivera camiñando.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Aconséllanse 5 series de 3 minutos cada unha cun descanso entre series de 1 minuto.
 • NOTA:
  Ao dispoñer o aparello de partes móbiles, preste moita atención ao subir e baixar do mesmo.
4) COLUMPIO
Columpio
 • FUNCIÓN:
  Desenrola e reforza a musculatura das pernas e da cintura, en concreto o cuádriceps, os xemelgos, os glúteos e os músculos abdominais inferiores.
 • USO:
  Colocarse no asento coa espalda perfectamente apoiada e flexionar ambas pernas. Situar as mans nos xeonllos e empuxar coas pernas sobre os pedais, ata estirar completamente as pernas.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico de cada persoa. Recoméndase 3 series de 12 repeticións, cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Consiste nun exercicio de forza, en caso de problemas articulares evitar forzar.
5) BARRAS
Barras
 • FUNCIÓN:
  Desenrola a forza e a flexibilidade dos membros superiores, musculatura de ombreiros e pectorais, mellora a condición muscular da espalda e o abdome.
 • USO:
  Apoiar as mans sobre as barras e realizar flexións.
 • REALIZACIÓN:
  Sempre en función do estado físico da persoa. Recoméndase 3 series de 5 repeticións cada unha cun descanso de 5 segundos entre serie e serie.
 • NOTA:
  Trátase dun exercicio de forza que debe realizarse de forma suave. En caso de dor articular, suspender a realización do mesmo.
Domingo, 16 de Xuño

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org