Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

CONVENIO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

10/11/2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2023

 

Ao abeiro do convenio indicado o Concello de Quintela de Leirado iniciou as labores de prevención de incendios forestais para o ano 2023 mediante a realización de tratamentos preventivos de xeito manual.

Estas actuacións corresponden a traballos de prevención que se enmarcan dentro da submedida 8.30 “axuda para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes” do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020 polo que están cofinanciadas polo Feader (75%), pola Administración xeral do Estado (7,5%) e pola Xunta de Galicia (17,50%).

DESCARGAS

Domingo, 16 de Xuño

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org